Aktualności
O projekcie
Położenie
Galeria
Kontakt

Budowa ścieżki historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina”


Realizacja edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina” - etap II


Sprawozdanie z realizacji edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej
„Jaskiniowa Dolina” - etap II


Ścieżka geologiczna już otwarta!

10 października 2014 r. w Jerzmanowicach, pod Jaskinią Nietoperzową miało miejsce niecodzienne wydarzenie turystyczne. Tego dnia otwarto ścieżkę geologiczną jako pierwsze stanowisko edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej pn. "Jaskiniowa Dolina". Z tej okazji Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec" Gminy Jerzmanowice-Przeginia wraz ze Szkolnym Kołem PTSM działającym przy Gimnazjum w Jerzmanowicach zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Rajd Geologiczny "W Jaskiniowej Dolinie"- Łazy 9-10 X 2014. Podsumowanie rajdu i wręczenie nagród odbyło się przy okazji otwarcia ścieżki. Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie przedstawiciele instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych i naukowych. Na uroczystości otwarcia obecni byli: proboszcz parafii Jerzmanowice ks. Kazimierz Szczęsny, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego i jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Tadeusz Nabagło, Sekretarz Powiatu Krakowskiego Mirosław Golanko, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, Radni Gminy Jerzmanowice - Przeginia, dr Mariusz Paszkowski - geolog Polskiej Akademii Nauk, dr Józef Partyka - wicedyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Jurajskich Parków Krajobrazowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina" oraz wykonawcy, partnerzy i sympatycy projektu. Obecne na uroczystości otwarcia Panie z Koła Gospodyń na czele z przewodniczącą Marią Szlachetką ze swoistą sobie urodą i wdziękiem zaprezentowały talent artystyczny i kulinarny.

Ścieżka geologiczna powstała przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna" i Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz dzięki współpracy z Kopalnią Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. Przy wejściu na ścieżkę ustawiona jest tablica informacyjna dużego formatu z opisem geologicznych dziejów ziemi regionu krakowskiego. Ekspozycja wykonana została z okazów skalnych różnego wieku pozyskanych z kamieniołomów w Czatkowicach, Młynce, Zalasie, Niedźwiedziej Górze, Dubiu i Dębniku. Niektóre kamienie pozyskano z prywatnego gospodarstwa z Filipowic. Ścieżka ma kształt amonitu, na którym ułożono skały wg wieku tj. od najstarszej do najmłodszej. Każdy z eksponatów opisany jest wg. czasu powstania, czyli wieku geologicznego. Niektóre z okazów na fragmencie powierzchni są wyszlifowane, co daje możliwość zobaczenia przekroju skały. Utworzenie ścieżki geologicznej jako nowego elementu infrastruktury turystycznej nie tylko podnosi jakość oferty turystycznej gminy, ale również pozwala na organizowanie różnego rodzaju imprez edukacyjnych i turystycznych adresowanych do społeczności lokalnej i ponadlokalnej oraz prowadzenie dla uczniów tzw. "zielonych lekcji przyrodniczych". Nowo powstały obiekt turystyczny będzie wpływał na promowanie edukacji oraz ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w najbliższej okolicy.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec" Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Ścieżkę wybudowano na prywatnej działce Zygmunta i Piotra Ferdków, tuż obok Jaskini Nietoperzowej i udostępniono zwiedzającym nieodpłatnie. Wszystkim instytucjom samorządowym, partnerom, wykonawcom i sympatykom projektu serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, rzeczowe oraz wszelką pomoc w budowaniu ścieżki geologicznej.

Teresa Sieradzka
Prezes Stowarzyszenia Ekoturystyki "Ostaniec"
Gminy Jerzmanowice-Przeginia


Rajd Geologiczny „w Jaskiniowej Dolinie” Łazy 2014